Öka i längd och omkrets och förbättra dina sexuella relationer lätt
Beställ Nu
Tecnología ERGOTURN patentada

Juridiska villkor

Företaget Natural Logistics S.L., med säte i Calle Rumanía 3, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain, European Union, informerar användaren att Natural Logistics S.L. äger och har under dess ansvar ett register av privat karaktär med uppgifter hämtade från www.gnetics.com, med syftet att informera och tillhandahålla tjänster som erbjuds på sv.gneticsextender.com, samt för säljfrämjande åtgärder och reklam av alla typer, inklusive att skicka e-post och meddelanden via alla typer av system inklusive SMS, UMTS osv. som kan vara av intresse för att utöka och förbättra våra produkter och anpassa våra erbjudanden efter dina preferenser eller behov. Konceptet innefattar även att utifrån studier och segmentering av personlig och kommersiell karaktär som registreras i vårt register som en följd av er tillgång till sv.gneticsextender.com tillåta en personlig navigering.

Användaren accepterar uttryckligen inkluderingen av dess personliga uppgifter uppfångade genom navigeringen på sv.gneticsextender.com. , eller hämtade från ifyllandet av alla typer av formulär, exempelvis de som kommer från den kommersiella relationen så som fältet för personliga uppgifter som finns i det första avsnittet.

Användare kan utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering och motsägelse av data så som exempelvis annulleringen av samtycke till överföring av sina uppgifter via e-post som anges i kontakt avsnittet.

Natural Logistics S.L. informerar att för att användaren ska få tillgång till alla delar av innehållet på sv.gneticsextender.com kan det vara nödvändigt att först fylla i registreringsformulär, eller liknande där användaren anger personuppgifter. Det är också möjligt att Natural Logistics S.L. använder "cookies" som känner igen användaren med syfte att förbättra sina tjänster.

Genom accepterandet av dessa villkor, ger användaren uttryckligen sitt samtycke till överföringen eller kommunikationen av uppgifterna från ovan nämnda register till företagen som tillhör gruppen Natural Logistics S.L. Det med syftet att detta företag ska kunna behandla personuppgifter för att skicka erbjudanden och reklam genom alla typer av system, avseende de produkter och tjänster som detta företag erbjuder. Användaren informeras om att detta överlåtande sker i den stund som uppsamlingen av personuppgifter äger rum.

Natural Logistics S.L. förpliktar sig att respektera er integritet och att använda dem i enlighet med syftet med registret, och att följa sina skyldigheter att förvara dem och att vidta alla åtgärder för att förhindra förändring, förlust, obehörig åtkomst eller bearbetning, i enlighet med bestämmelserna i lagen om personuppgifter.

Rättsligt meddelande


ALLMÄN INFORMATION

Denna sida ägs av NATURAL LOGISTICS, S.L, med fysiskt kontor på Calle Rumania, 3 – Pozuelo de Alarcón – 28224, Madrid, med CIF B- 84147065. NATURAL LOGISTICS, S.L är ett registrerat bolag med registernummer XXX. Telefon 915 36 13 95 och e-mail : info@natural-logistics.com

Innehållet på denna webbsida konfigureras enligt gällande normer på den portal som NATURAL LOGISTICS ger användaren tillgång till.


POLICY FÖR SKYDD
AV PERSONUPPGIFTER

All information som skickas via e-formulär och/eller e-post kommer att behandlas strängt konfidentiellt i enlighet med lag 15/1999, av den 13 december, Skydd av Personuppgifter, och meddela att du har rätt till filåtkomst, rättelse och avskrivning av din data och kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till följande adress: Calle Rumania, 3 - Pozuelo de Alarcon - 28 224, Madrid.

De begärda uppgifterna är absolut nödvändiga för en korrekt identifiering av avsändaren som tillåter oss att utföra grundläggande uppgifter i vår interna hantering. NATURAL LOGISTICS betonar sitt engagemang för ansvarsfull användning och skydd av data, de ser det som sin uppgift att de behandlas i enlighet med rättsliga krav, och att de endast används av NATURAL LOGISTICS för det angivna ändamålet.


Användarens samtycke

Genom att sända de formulär som finns på denna webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande samtycker sändaren till automatisk behandling av uppgifterna som ingår. Under alla omständigheter ska denna information inte lämnas till tredje part.


RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE, ANNULERING OCH INVÄNDNING

I enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, kan du kontakta NATURAL LOGISTICS, så som ansvarig av behandlingen av data med hänvisning till uppsägning, rättelse och invändningar mot de data som ingår i akten för ditt ansvar.

Dessa är mycket personliga rättigheter och skall utövas av enskilda personer, utan andra begränsningar än dem med tillämplig lagstiftning. Rätten finns dock att använda juridiskt ombud när användaren i fråga inte lämpar sig eller är minderårig och inte kan utöva hanteringen av sina uppgifter, dett gäller endast om det finns en grundlig representation som uttryckligen har gokänts av ägaren till uppgifterna.


Rätt till tillgång

Du kan kan som ansvarig för uppgifterna utöva rätten till tillgång genom en ansökan till NATURAL LOGISTICS, i den samm bör din identifikation finnas med och uppgifter om de filer du vill ha, denna rätt kan utövas på årsbasis, om detta inte framgår annat legitimt intresse.

Den ansvarige för säkerheten ska behandla ditt ärende inom en period på trettio dagar räknat från det att du sökte.

NATURAL LOGISTICS nekar tillträde endast om ansökan lämnas in av någon annan än den drabbade eller när begärelse är i strid med de villkor som upprättats enligt lag.

Om tillträdet är tveksamt ska tillgång ges inom tio dagar räknat frår och aviseringen om denna. Informationen kommer alltid som, oavsett hur den ansökts, den gers på rättsligt sätt vis och med begriplig transaktion av data, vid behov.

Informationen ska innehålla data från de sökande och de data som följer någon typ av utveckling eller bearbetning av information, samt källan till uppgifter, förvärvare av samma och anger särskilda användningsområden och ändamål för vilka uppgifter har lagrats.


Rätten till rättelse, annullering och opposition

När tillgången till handlingarna visar att de berörda uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, otillräckliga eller överdrivna, kan du begära rättelse eller, om så önskas, annullera dem.

Rättelse, annullering och/eller motsägelse skall verkställas av ägaren till filen inom tio dagar efter mottagandet av ansökan. En ansökan om rättelse eller annullering görs genom någon av ovannämnda medel (e-post eller post).

I det fall att att den ansvairge för filen anser det olämpligt att ansluta sig till begäran från den berörda parten, skall det motiveras inom den tidsfrist som föreskrivs i föregående stycke.


I de fall där det finns kvar från borttagen data, utan möjlighet till fysisk utrotning, både av tekniska skäl och på grund av den typ av datasystem som används, ska NATURAL LOGISTICS blockera uppgifterna, i syfte att förhindra ytterligare användning till dess att fullständig eliminering av informationen verkställts.

Räkna ut din nya penisstorlek

Nuvarande penisstorlek:
10111213141516171819
Veckor du använt Gnetics:
8101214161820222426
Beräknad storlek:
6.88cm
Ökning på 1.38" efter 6 veckor.

Kontrollera tiden på din behandling

Gnetics är den enda sträckaren på marknaden som har en inbyggd digitalklocka för att kontrollera den exakta tiden av din behandling.

 • Helt diskret leverans

  Alla apparater skickas i helt diskreta förslutna förpackningar utan något som avslöjar dess innehåll. Beställ Gnetics med total diskretion!

  Läs om leveransen
 • Återbetalningsgaranti

  Du har inget att förlora!

  BESTÄLL NU
 • Produkt rekommenderad av läkare

  Erkända läkare och urologer rekommenderar Gnetics som den mest effektiva metoden för att öka storleken på penisen utan risker

  Läs vittnesmål från läkare
 • Verkliga historier

  John Stevens, 32
  “Efter 4 månader är min penis större och mina sexuella relationer har förbättrats mycket. Tack så mycket”

  Se vittnesmål